Главная / Биология

Биология

ЛЕПТОСПИРОЗХО

leptospiroza

ЛЕПТОСПИРОЗХО бемории шадиди сирояти, ки лептоспирахо ном микроорганизмхои беморизо меангезанд. Зиёда аз 10 намуди серологии лептоспирахо маълуманд. Дар ивб бештар Лептоспирозхои заъфармави ва безаъфарма омухта шудааст. Лептоспирозхои заъфармави ё бемории Вейл — Васильев (аз номи мухаккикони ин бемори — олимони немис А. Вейл, 1886 ва рус Н. П. Васильев, 1888), …

Муфассал »

Лоладарахт

loladaraxt-2

ЛОЛАДАРАХТ (Liriodendron tuli- pifera), дарахтест аз оилаи Magnoliaceae. Баландиаш 30—60 м. Барги лирашакли 4 — 6-парра, гули калони зарди ё сурхи сабзтоб (кутраш то 6 см), меваи чалгузашакл, тухми «канотакдор» (вазни 1000 тоаш 60—63 г) дорад. Дар шахроити республика мохи май гул карда, тухмаш октябр мепазад. Лоладарахт аз набототи кисми …

Муфассал »

Мактаби биологи

biologiya

Мактаби биологи, хаёти чамъияти инсониро дар асоси конунхои биология (мубориза бахри зиндаги, интихоби табии, таркиби хучайравии организм ва г.), инчунин истифодаи идеяхои мальтусчиги ва нажодпарасти таъбир менамояд. Кушиши таъбири ходисахои хаёти чамъияти дар асоси биология гайриилмист. В. И. Ленин кайд карда буд, ки ба сохаи фанхои чамъияти кучонидани мафхумхои биологи …

Муфассал »

Лолаарусак

lolaarusak

ЛОЛААРУСАК (Раpaver rhoeas), як навъ гиёхи яксола. Пояаш (дарозиаш 5—40 см) хамида ва муякхои дурушт дорад. Баргхояш каммуяк, баъзан тамомаи лучи паршаклу паррадор. Дарозии онхо 10— 12 мм, гулбарг 4—18 мм буда, бо осони ва барвакт мерезанд; ранги онхо сурхтоб, доги сиёх доранд ё бедоганд; гузамевааш луч ва дарозиаш 15— …

Муфассал »

Пенисилл

penisill

Пенисилл, п е н и с и л л и у м, магори хушамонанд (Реnicillium, як чинси занбуругхои номукаммалро гуянд. Аз миселияи нашвиаш узвхои конидияоваре месабзанд, ки кисми болоии онхо хушавор шох ронда, спорахои якхучайрагии рангии (конидияхо) хосил мекунанд. Кариб 250 намудаш маълум аст. Пенисилл махсулотро вайрону бофтахои хайвоноту растаниро …

Муфассал »

Нонхуракхо

0-87

Нонхуракхо (Blatioptera ё Blattodea), як катори хашаротеро гуянд, ки даврахои инкишофашон нопурра мебошад, яъне се фаза (тухм, кирмина ва хашароти болиг ё имаго)- ро дарбар мегирад. Нонхуракхо яке аз гуруххои кадимтарини хашарот буда, намояндаи онхо хануз дар давраи ангишт зиндаги мекарданд. Тани Нонхуракхо мусаттах мебошад. Сари Нонхурак ба поён хам шудааст. Муйлаби …

Муфассал »

Нилак

Нилак (Amorpha), чинси раста­нихои буттаи ва нимбутта, мансуби лубиёихо. Барги тока-токаи паршакли мураккаб, гули майдае дорад, ки дар хушагул чойгир шудааст. Ка­риб 20 намудаш дар Америкаи Шимоли пахн шудааст. Аксари намуд­хои онро дар богхои ботаникии СССР парвариш мекунанд. Аз онхо A. fru- ticosa чун растании ороиши парва­риш мешавад. Вай растании …

Муфассал »

Нилуфар

Нилуфар, 1) нилупал, ним­фея (Nymphaea), чинси растанихои обии бисёрсолаест аз нилуфарихо. Баргаш калон (диаметраш то 40 сантиметр), дилшакл, думчааш дароз, гулаш калон (диа- метраш то 20 сантиметр), сергулбарги рангоранг, мевааш мудаввари сертухм. Дар дунё 40 намуди Нилуфар меруяд. Дар СССР 3 намудаш месабзад; Н.илуфари сафед (N. alba), Нилуфари сапсафед (N. …

Муфассал »

Нилуфарихо

Нилуфарихо (Nymphaeaceae), оилаи растанихои дупаллаги. Гиёххои бисёрсолаи оби. Баргашон калон-калон (диаметраш то 2 метр) буда, одатан дар руи об шино мекунанд. Гули дучинса (диаметраш 35 сантиметр) до­ранд. 8 чинс — тугмачагули оби, нилуфар, гули садра, эвриала, камоба лаълигул (виктория), бразения ва барклая ва кариб 100 намудашоп дар хама чо (гайр …

Муфассал »