معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / انند ملک راج

انند ملک راج

انند ملک راج (تولد 12. 12. 1905، پیشاور) ، نویسنده و هادی­م جمعیّتی هند و. به زبان انگلیسی می‌نویسد. انیویرسیتیت لاندان را ختم کرده است (1929). دکتر فلسفه، پروفسور انیویرسیتیت پنجاب (1962). سال 1996 همراه سجّاد ظاهر اسّاسیسیة نویسندگان پراگریسّیوی هندوستان را تأسیس داده است. سالهای جنگ گرجدنی اسپنیه در تألیفات پوبلیسیستی‌اش ریسپوبلیکچیان را طرفداری کرده است (1937).

در اوّلین اثرهایش «نفرتزده» (1935) ، «دیهه» (1939) و غیره زندگی پُر از تخقیر کولیها و «نفرتزدگان» و کارکنان چایزارخا را تصویر کرده است. در رام­ن و حکایه‌های «حیات خصوصی راجة هند و» (1953) ، <راه» (1961) ، «مرگ قهرمان» (1963) و غیره به طرفداری برابرخوقوقی همة کسته‌ها برآمد کرده است. در اثر دوگانة ترجمیهالی‌اش-«هفت سال» (1951) و «شفق صبح» (1964) تشکّل کارکتر مبارزة راه آزادی وطن نشان داده شده است. در ایجادیات آنند عنعنه‌های ملّی با نشانه‌های رمان اروپایی، از جمله روسی (مکسیم گارکیی) به هم آمده است. در بیخترین رمانهای او «کولی» (1936) ، «شمشیر و داس» (1942) ، “شفق صبح”به رئالیزم سوسیالیستی میل داشتن نویسنده ظاهر شده است. یک رمان آنند با نام «قصّة یک زن دیند و» (دوشنبه 1966) و چندی حکایه‌هایش به زبا­ن تاجیکی ترجمه شده، به طبع رسیده‌اند. آنند لوریت مکافات بینلخلقی صلح (1953). دبیات: توپیکام یو. ا. ، ملک ردج انند، ماسکه، 1955.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …