معلومات آخرین
Home / جامعه / اتروسکها

اتروسکها

اتروسکها، قبیلة قدیمییست، که در اوّ. ا. 1 تا م. در شیم. غرب نیمجز. اپینّین-ویل. ایتروریه (حاضره تاسکنه) استقامت داشتند. ه. تمدّن مترقّیی را بنیاد گذاشتند، که به مدنیّت ریمیان زمینه گشت. تاریخ پیدایش ه. معلوم نیست. در آخ. ا. 7 آنها در اتّحاد 12 شهر-دولت متّحد شده، تقر. میانة ا. 6 کمپزیّه را به دست درآوردند. در ا-های 5-3 به تصرّف ریمیان افتادند.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …