معلومات آخرین
Home / جامعه / انیرگیتیک خذمت‌نشان‌دادة تاجیکستان

انیرگیتیک خذمت‌نشان‌دادة تاجیکستان

انیرگیتیک خذمت‌نشان‌دادة تاجیکیستان، عنوان فخری؛ 30 دیک. 1966 پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان تأسیس کرده است. به کارکنان بلنداختصاص اینجینیری و تکنیکی، کارگران و دیگ. کارکنان ست-های الکتریکی، شبکه‌ها و ابژکتهای انرژی، این-تهای تدقیقات علمی، تشکیلاتهای لایحگی و آرگنهای اداره‌کنی داده می‌شود، که از روی اختصاصشان نه کمتر از 15 سال کار کرده، در ترقّیات انرژیتیکة ریسپوبلیکه، جاری کردن تکنیکة نو، کامیابیهای علم، واسطه‌های اتوماتانی و تله‌مکانیکه، اینچنین در تییار و تربیة کدرهای ساحة انرژیتیکه خذمتهای کلان داشته باشند. شخصانی، که به این نام سرفراز می‌گردند، گرماتة پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان و نشانن سر سنگی می‌گیرند. به این نام مشرّفشدگان اینهایند:

1987: باردیوگاوسکنی ا. ا. ، بارادین ا. و. ، پاکراوسکیی و. ن. ، رыبینسکیی س. و.

1968: لیمیشیوسکیی و. س.

1971: لیولچک و. ا.

1973: ترافیماو و. ا.

1974؛ رسولاو ف. ه-

1975: واراناویچ و. ر. ، دوارکین م. ا. ، دیولیکماو ا. ه. آدیگاو ن. پ. ، سویردلین س. س. ، ساکور ل. ا. ، شریپاو ت. ، قلندراف و.

1976: لیستراوایی پ. پ.

1977: عظیماو ه. ن. ، بلبلاو آ. ، گرینیر پ. ا. ، خراماو و. ا.

1980: لیبگابیر م. ب. ، سپرыکین و. ت. ، چیرنыشیوسکیی ا. ا.

1981: گلمیرزایف و. ، سویتpa ا. ا. ، سیگلاو م. س.

1982؛ اوه‌یف و. ک. ، دمیترییف ن. و.

1986: ابدواهیداف ا. ، کریماو س. ، مرکین ن. ا.

ه. قرباناو.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …