معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة نرود

دیهة نرود

نرود دیهه‌ای است در ساویت قشلاق فان-دریای ریانی  عینی، ولایت لنین‌‌آباد. تیرّیتاریة کالخوز به نام ا. لاهوتی. از نرود  تا مرکز ساویت قشلاق 20 کم، تا ریان 50 کم. اهالی‌اش 260 نفر (1982) ، تاجیکان.   مکتب هشتساله، مگزین دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی-تماکوکاری، چارواداری، غلّه‌کاری. زمینرها از سای نرود آبیاری می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …