معلومات آخرین
Home / مختلف / بوتاهیر ترتوسی

بوتاهیر ترتوسی

بوتاهیر ترتوسی موهم­مد ابن هوسین (سال تولد و وفات نا­معلم) ، داستانسرای فارس-تاجیک (عصر 11). در بعضی سرچشمه‌ها با نام ترسوسی نیز ذکر شده است. ابوطاهری ترتوسی در سرچشمه‌ها مؤلف داستانهای «ابوموسلیمنامه»، «قهرمان‌‌نامه»، «اسکندرنامه»، «قران حبشی»، «موسییبنامه»، «قصّة جمشید»، «هوشنگنامه»، «دارابنامه»، «اییارنامه» یاد شده است. ابوطاهری ترتوسی  داستانهایش را زبانی گفته است، سپس آنها را کسان دیگر به شکل کتاب درآورده‌اند. با وجود آن که متن اثرها نوشته می‌شدند، داستانسرایان دیگر آنها را همچنان زبانی حکایت می‌کردند. از روی متن آشکار کردن پیدایش آن اثرها دشوار است.

در این صورت برای تعیین روزگار داستانسرا معلومات بواسطه اهمیت پیدا می‌کنند. از روی پیشگفتار داستاین ترکی «اییارنامه» آن را ابوطاهری ترتوسی در حضور سلطان محمود غزنوی گفته است. قصّه‌های باقیماندة ابوطاهری ترتوسی گواه استعداد بلند داستانسرایی اویند. او به داستانسرایان پسینه تأثیر بزرگ گذاشته است. آنها از سوجیتسازی و صحنه‌آرایی و تصویرهای او، سرگذشتهای رنگین اییاران او فراوان استفاده کرده‌اند.

اسناونی: داستان بوراندوخت و اسککدر، دوشنبه.

1991؛ ابوموسلیمنامه. دوشنبه، 1994.

دبیات: چلّه‌یف ک. ، نرادنыی رمان «اب و مسلمنمی»، دوشنبه، 1985.

ک چلّه‌یف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …