معلومات آخرین
Home / مختلف / بولفوتوه راضی

بولفوتوه راضی

بولفوتوه راضی هوسین اب­ن احمد نیشاپوری ملقّب به جمال‌الدّین (سال تولد و وفات نامع­لم) ، یکی از نمایندگان مشهور فلسفة کلام و مفسّر مش­هور عصر 10. اولادش اصلاً ساکن شهر ره‌ای بوده، بعداً به نیشاپور مهاجرت کرده است. اثر و تفسیرهای بسیاری دارد. بنا به معلومات سرچشمه‌ها تفسیرهای مشهور ابولفوتوه راضی «روح-ال-جنان» و «شهاب-ال-اخبار» می‌باشند.

در تفسیرهایش بسیار مسئله‌ها را از نقطة نظر فل­سفة کلام شرح داده است. فخر‌الدّین راضی در «تفسیر کبیر» خود از اثرهای ابولفوتوه راضی  استفاده کرده-است. دو جلد تفسیر ابولفوتوه راضی  در زمان مظفّر-شاه قاجار و سه جلد دیگرش در عهد رضاشاه پهدوی در ایران به طبع رسیده‌اند.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …