Маълумоти охирин
Главная / Чугрофия (сахифа 50)

Чугрофия

Дарёи ХОНАКОХ

daryo

ХОНАКОХ дарёест дар РСС Точикистон, шохоби рости дарёи Кофарнихон. Дарё аз нишебии чанубии к-кухи Хисор ибтидо меёбад. Тулаш 61 км, масох. хавзааш 362 км2. Болооб ва миёнаоби дарё аз дараи танг, поёнобаш аз водии васеъ чорист. Манбаи дарё барфу пирях. Давраи пуробиаш ах охири феврал то миёнаи снтябр давом ме­кунад. …

Муфассал »

ХОК

xok

ХОК, чисми махсуси табииеро гуянд, ки як катор сифатхои ба табиати зинда ва гайри зинда хос дорад; иборат аз кабатхои генетикии ба хам алокаманд аст, ки дар натичаи тагйироти кабати болоии литосфера зери таъсири якчояи об, хаво ва организми зинда ба вунчуд меоянд. Xок хосилхез мешавад (пиг. Хосилхезии хок). Тасаввурот …

Муфассал »

Дехаи ХОНАКОХ

ХОНАКОХ дехаест дар С. к. Хонакохи Кухии pаёни Хисори РСС Точикистон дар худуди с-зи нихолпарварии «Дружба», Аз деха то район 25 км. Сохахои асосии хочагиаш галлакори, богу токпарвари ва чорводорист.

Муфассал »

Чазираи ХОККАЙДО

hokkaydo

ХОККАЙДО, чазираест дар шимоли Япония. Масох. 77,7 хаз. км2 (баъди Хонсю дуюмин чазираи калони Япо­ния). Ахолиаш 5,4 млн наф. (1977). Маркази маъмуриаш ш. Санпоро. Баландии Xоккайдо то 2290 м (к. Асахи), 8 вулкони амалкунанда дорад. Кариб 60% Хоккайдоро бешахои сузанбаргу пахнбарг фаро гирифтаанд. Дар хамворихо галладона (шоли ва г.) мекоранд. …

Муфассал »

Шахри СУХУМИ

Suhumi

СУХУМИ, шахрест дар Ресспубликаи Совети Сотсиалистии Гурчистон, пойтахти Ресспубликаи Автономии Совети Сотсиалистии Абхозия. Бандар дар сохиля бахри Сиёх, стансияи рохи охан. Дар сохили бандаргохи калон ва нишебии теппахои атроф вокеъ гаштааст. Ахолиаш 124 хазор нафар (1984). Комбинати тачрибавии тамоку, корхонахои консервбарори, чарму пойафзол, заводхои асбобсози ва гайра дорад. Дар дарёи …

Муфассал »

Шахри СУЭЦ

suec

СУЭЦ, шахрест дар шимолу шарки Миср, маркази маъмурии музофоти Суэц, ахолиаш 194 хазор нафар (1976). Бандар дар сохили Канали Суэц, дар вурудгохи бахри Сурх. Корхонахои саноати истехсоли махсулоти нефт, химияи нефт ва саноати хуроквори дорад. Суэц аз кадим чун маркази савдо маълум буда, махсусан баъди кушода шудани Канали Суэц (1869) …

Муфассал »

СУРХКУХ

kuh

СУРХКУХ, каторкухест дар кисми чанубу гарби Ресспубликаи Совети Сотсиалистии Точикистон, дар байни водии дарёхои Элак (шохоби чапи Кофарнихон) ва Вахш (обанбори Норак). Аз Чанубу Гарб ба Шимолу Шарк ба масофаи такрибан 60 км тул кашидааст. Баландиаш то 2963 м (к. Дарвоз). Каторкух ба самти Чанубу Гарб торафт паст шуда, дар …

Муфассал »

Дарёи СУРХОБ

surkhob

СУРХОБ, дарёест дар Ресспубликаи Совети Сотсиалистии Киргизистон ва Ресспубликаи Совети Сотсиалистии Точикистон Болообаш дар худуди Ресспубликаи Совети Сотсисалистии Киргизистон. Кизилсу ном дорад. Тулаш 384 км; масок, хавзааш 22 690 км2. Сурхоб аз нишебии шимоли каторкухи Паси Олой ибтидо ёфта, аввал дар водии васеи Олой ва пас дар водии танги байни …

Муфассал »

Сурхондарё

Relief_Map_of_Uzbekistan

СУРХОН, Сурхондарё, дарёест дар вилояти Сурхондарёи Респубдликаи Совети Сотсиалистии Узбакистон, охирин ва калонтарин шохоби рости дарёи Амударё. Сурхон каме болотар аз дехаи Каровултеппа дар натичаи якшавии дарёхои Тупаланг ва Каротог, ки обашонро аз нишебихои чанубии каторкухи Хисор мегиранд, хосил мешавад. Тулаш 175 км (аз саргахи дарёи Тупаланг 297 км), масохати …

Муфассал »

Вилояти СУРХОНДАРЁ

viloyati-surxondaryo

СУРХОНДАРЁ, вилоятест дар хайати Респубдликаи Совети Сотсиалистии Узбакистон (аз 6 марти 1941). Масохаташ 20,8 хазор км2. Ахолиаш 1054 хазор нафар (1984), ахолии шахри 20%. 12 райони маъмури, 8 шахр дорад. Марказаш шахри Тирмиз. Худуди Сурхондарёро шохахои каторкухи Хисор ва пастхамихо (баландиашон 300— 400 м) фаро гирифтаанд. Харорати миёнаи январ 3°С, …

Муфассал »