Маълумоти охирин
Главная / Теги: математика (страница 3)

Теги: математика

ФУНКЦИЯИ ТАҲЛИЛӢ

ФУНКЦИЯИ ТАҲЛИЛӢ, функцияест, ки онро дар ягон соҳа тавассути қатори дараҷагӣ ифода кардан мумкин аст. Масалан, sin х = х- + – + …. Бисёр функcияҳое, ки дар математика ва татбиқи он вомехӯранд, функсияҳои таҳлилӣ мебошанд.

Муфассал »

ФУНКСИЯИ РАСИОНАЛӢ

ФУНКСИЯИ РАСИОНАЛӢ функсияест, кн дар ваткҳои миқдори охирноки амалҳои арифметикӣ (ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим) бар тагйирёбандаи х ва ададҳои дилхоҳ ҳосил мешавад ифодааш: R(х) = Р(х)/Q(х), ин ҷо, Р(х) ва ()(х)— бисёрузваҳо аз х.

Муфассал »

ФУНКCИЯИ НИШОНДИҲАНДАГӢ

ФУНКCИЯИ НИШОНДИҲАНДАГӢ (функcияи экспоненcиали), функсияи у = еx-ро гӯянд; баъзан бо ехр х ҳам ишора мешавад. Онро дар математика бисёр татбиқ мекунанд. Функсияи нишондиҳандагӣ ах низ маъмуласт, ки дар он а > 0 (а 1) буда, асоси функсияи нишондиҳандагӣ ном дорад. Масалан, y=2x y=( )x функсияҳои нишондиҳандагианд.

Муфассал »

ФУНКСИЯИ МУРАККАБ

ФУНКСИЯИ МУРАККАБ, функсияи функсияро гӯянд. Агар бузургии у функcияи u, яъне у = f(u) ва u дар навбати худ функцияд х, яъне u = Ψ(х) бошад, он гоҳ у = Ғ(х) нисбат ба х Функсияи муракаб, яъне у=F(х) = f[Ψ(х)] аст.

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ЛОГАРИФМӢ

ФУНКСИЯИ ЛОГАРИФМӢ, функсияи ба функсияи нишондиҳандагӣ баръаксро гӯянд. Функсияи логарифмӣ ин тавр ишора мешавад: у = In х; қимати ба х мувофиқи у-уро логарифмика мегӯянд. Ба маънои васеъ функсияи логарифмӣ гуфта функсияи у=1оgах-ро меноманд; ин ҷо а> 0 (а 1) адади ихтиёрист ва асоси логарифм ном дорад. Он тавассути формулаи …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ БАРЪАКС

ФУНКСИЯИ БАРЪАКС, яке аз мафҳумҳои муҳимми назарияи функсияҳост. Агар фулксияи у =f(х) дода шуда бошад, дар он х тағйирёбандал мустақил (аргумент), у тағйирёбандаи вобаста (функсия) мебошанд. Агар х-ро ҳамчун тағйирёбандаи вобаста ва у-ро чун тағйирёбандаи мустақил муоина кунем, он гоҳ мегӯянд, ки байни тағйирёбандаҳои х ва у вобастагии функсионалии ба …

Муфассал »

ФУНКСИЯ

ФУНКСИЯ (аз лотинӣ funtio — иҷро кардан, амалӣ гардонидан), яке аз мафҳумҳои асосии математикист, ки вобастагии як бузургии тағйирёбандаро ба дигараш ифода мекунад. Бузургии тағйирёбандае, ки новобаста тағйир меёбад, бузургии тағйирёбандаи мустақил ё аргумент буда, бузургии тағйирёбандае, ки ба аргумент вобаста аст, функсия (бузургин тағйирёбандаи вобаста) иом дорад. Маҷмӯи бузургиҳои …

Муфассал »

ФУНКСИОНАЛ

ФУНКСИОНАЛ, мафҳуми математикиест, ки сараввал дар ҳисоби вариационӣ ба вуҷуД омадааст ва бузургии тағйирёбандаи ба функсия (хат) ё ба якчанд функсия вобастаро ифода мекунад. Бо инкишофи таҳлили функсионалӣ маънои истилоҳи «Функсионал» васеъ шуд. Ҳоло ин мафҳум функсили ададиеро ифода мекунад, ки дар ягон фазои ҳатмӣ муайян шудааст.

Муфассал »

ФОРМУЛАҲОИ ЭЙЛЕР

09

ФОРМУЛАҲОИ ЭЙЛЕР, формулаҳоеанд, ки функсияҳои тригонометриро тавассути функсияи нишондиҳандагӣ ифода мекунанд: Соли 1743 Л. Эйлер муқаррар кардааст.

Муфассал »