معلومات آخرین
Home / علم / لینتس ایمیلیی خریستیناویچ

لینتس ایمیلیی خریستیناویچ

رسم (صورت) لینتس ایمیلیی خریستیناویچ

لینتس ایمیلیی خریستیناویچ (24. 2. 1804، ترت و-10. 2. 1865، ریم) ، فیزیک و الکتروتیخنیک روس، آکادمیک اف پتربورگ (1830). سال 1820 به انیویرسیتیت دیرپت (ترت و) داخل شده است. لینتس ایمیلیی خریستیناویچ سال 1823 تحصیل را ختم نکرده، در زورق «پردیرنیته‌ای»، که آن به سیاحت گردیجهانی برآمده بود (1823-26) ، به صفت فیزیک به کار داخل شد؛

برای تدقیقات اقیانوس‌شناسی سال 1828 او را ادعیونکت اف پتربورگ انتخاب کردند. لینتس سال 1830 آکادمی ایکسترااردینری و 1834 آکادمی آردینری اف پتربورگ انتخاب شده است. ه‌ا سال 1836 مدیر کفیدرة فیزیکه و جغرافی طبیعی و از 1863 ریکتار انیویرسیتیت پتربورگ. سال 1833 اصول مویین نمودن سمت جریانهای اندوکسییشده را یافت، که در علم با نام قاعدة لینتس معمول گشت. یکجایه با ب. س. یکاب «در بارة قانونهای الکترومگنیتها» (ک. 1-2، 1838-1844) کتابی نشر نمود، که در آن اصولهای حسابکنی الکترومگنیتها را نشان داده، برگردندگی ماشینهای الکتری را مقرّر نموده است. سال 1842 قانون ج. جاول را در بارة تأثیر حرارت جریان الکتری با تجربه‌های صحیح اساسناک نمود (نیگ. قانون جاول لینتس). دایر به تعلیم فیزیکه در مکتب میانه «وسائط تعلیم عاید به فیزیکه» اثری نوشت (1839) ، که آن 11 مراتبه نشر گردید.

 

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …