معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مدنیّت اندراناو

مدنیّت اندراناو

مدنیّت اندراناوا- مدنیّت آرشیالوگی دورة برنجی. تقریباً نیمة دوّم هزارة 2 تا می‌دال وجود داشت. از نام دیهه اندراناوای نزد اچینسک. مدنیّت اندراناوا در حدود قزاقستان، سیبری غaربی، جنوب نزدیورل پهن شده بود. از مدنیّت اندراناوا آثار باششگاههای گوناگون (زیرزمینی و روی‌زمینی) و قبرها باقی مانده‌اند.

بالای قبرها بیشتر گنبذشکل بوده، اطراف بعضی آنها با توارة سنگی احاطه شده‌اند. از آنها پیکانها، آلات محنت و یراق برنجی، مرجانهای مسی، گوشواره‌های طلا و مسی یافت شدند.

خریطة مدنیّت اندراناوا

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …