معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / زنبوروغ تلپَک قاضی

زنبوروغ تلپَک قاضی

تلپَک قاضی، سلّة قاضی، یک نوع زنبوروغ نهایت زهرناک را گویند، که به جنس اmanita منسوبست.

تیلپکچه‌اش سبز، سبزتاب و سفید بوده، پولکچه‌های سفید دارد. قسم مابین تنه‌اش حلقپرده و قسم پایانی‌اش آستینک خلتمانند دارد. تلپَک قاضی تابستان و ترماه می‌روید.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …