معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / تسیستیت

تسیستیت

تسیستیت (از یون. kyetis-شاشه‌دان) ، گزک شاشه‌دان را گویند، که عادتاً هنگام به آن وارد گردیدن سرایت پیدا می‌شود. تسیستیت ش­دید و مزمن می‌شود. بیشتر تسیستیت شدید (اکثراً در زنهاا) وامیخورد. درد پایان شکم، چاربند می‌زیدن تیز-تیز و دردناک، ترشوه خون و فساد با پیشاب نشانة تسیستیت می‌باشد.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …