معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ویلایت اورال

ویلایت اورال

اورال، ولایتیست در هیت رسّ قزاقستان 10 مارت 1932 تأسیس یافته است. مساحت 1551، 2 هزار کم2. اهالی‌اش 607 هزار نفر (1934) ، اهالی شهری 41%. 16 ریان مأموری، 3 شهر و 6 پتش دارد. مرکه‌اش شهر اورالسک.

ورل در پستی نزدیکسپیی واقع گشته است، قسم شمالیش را شاخه‌های بلندی سیرت میانه (بلندی‌اش تا 263 م) اشغال کرده‌اند. اقلیمش نهایت کانتینینتی. حرارت میانة ژانویه از-11 تا-14°س، ژوئیه 24-30°س. بارشات سالانه قریب 250 مّ. دریای اساسی‌اش اورال. خاک زمینش سیبه، خرمایی، جا-جا شورزمین. در قسم شمال اورال رستنیهای دشتی و در قسم جنوبی‌اش رستنیهای نیمبییابانی می‌رویند.
ویلایت اورال به ناحیة اقتصادی قزاقستان داخل می‌شود. ساحه‌های اساسی صناعت: ماشینسازی و کارکرد متال، خوراکواری (گوشت، روغنکشی و غیره) و صناعت سبک. مرکزهای اساسی صناعتی‌اش: اورالسک، آقسایی، چپه‌یف. در خواجگی قشلاق غلّه‌کاری (اساساً گندم، جو) و چارواداری (گوسفند، گاو، اسپ‌پروری) موقع اساسی دارند. دریای اورال کشتی‌گرد است.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …