معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / یوز (گیپرد)

یوز (گیپرد)

یوز، گیپرد (اسشاپوخ jubatus) ، یک نو جانور درّنده را گویند. بنا به تصنیفات زاالاگی منسوب عایلة گربشکلهاست. درازی تنش تا 150 سم، دومش تا 75 سم؛ بلندی‌اش قریب 1 م. چنگالهایش کلان کُند. یوز در افریکه، آسیای جن. غربی و آسیای میانه (ترکمینیستن) زندگی می‌کند؛ جای زیستش بیشتر بیابانهای گلناک 9 جایهای سیرعلف است. غذایش اساساً آهوست؛ پرّنده و خاینده‌ها را نیز می‌خورد. یوز به طعمه پنهانی نزدیک می‌شود و بعد یکباره دویده (تا 110 کم/ساعت در مسافة کوتاه) آن را می‌دارد. اساساً روزانه یا شامگاهان شکار می‌کند. دورة حاملگی‌اش 84-95 روز؛ 2-4 بچة نابینا می‌زاید. یوز نغز رام می‌شود. آن را در هندوستان و ایران برای شکار آه و استفاده می‌بردند. یوز الحال در آسیا و بسیار جایهای افریکه قریب پرّه نیست شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …