معلومات آخرین
Home / مختلف / وسماناوه آیدینه یحیییونه

وسماناوه آیدینه یحیییونه

عثماناوه آیدینه یحیییونه (تولد 10. 1. 1928 سمرقند) ، اکتریسة ساویتی تاجیک. ارت. خلقی رسّ تاجیکستان (1964). فعالیّت صحنویش را از آوان جوانی آغاز کرده است. سال 1941 به تئاتر درمة موسیقی به نام ا. س. پوشکین لایین‌‌آباد قبول شده، تا سال 1944 در صحنة آن هنرنمایی کرد.
سالهان 1944-49 در تئاتر آپیره و بلیت به نام س. عینی کار کرده است. از سال 1949 هنرپیشة تئاتر درمة موسیق (حالا تئاتر مه‌اهکة موسیقی)-ا به نام ا. س. پوشکین. رالهای بهترینش: دیزدیمانه («آتیلّا» و. شکسپیر) ، لریسه («دختر بی‌جهاز» ا. ن. آستراوسکیی) ، مادر («شهلا» ا. شکوهی و ه. عسکر) و غیره. عثماناوه با مدالل «برای محنت شجاعتناک. به مولاسیبت 100 سالگی روز تولد ولاديمير الیچ لنین» مکافاتانیده شده است. ه. عسکر.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …