معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / ورابکتیریه‌ها

ورابکتیریه‌ها

ورابکتیریه‌ها (از عورا… و باکتریه‌ها) ، باکتریّهای را گویند، که کربمید را تا امّیک و دواکسید کربن گیدرالیز می‌گویند: سا (nن2) 2+نا سo2+2nن3. به عورابکتیریه‌ها ایرابهایی منسوبند، که در محیط عشقاری بلند (رن=9، 5) افزایش می‌کنند. عورابکتیریه‌ها در خاک، پیشاب، پارو، آبهای روان و غیره زندگی می‌کنند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …