معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / تورشک

تورشک

ترشک، 1) آکسیلیس، نام عمومی یکچند نوع گیاه را گویند (نگرید نیز شبدرترشک، شلخه) ، 2)     یک نوع سیب سرخ جایداریست.

مخسوسن در بعضی ناحیه‌های وادی فرغانه معمول است. عادتاً هر نوع میوه‌ای را، که طعم ترش دارد، «ترشک» می‌گویند؛ 3) اشتک و زردآلوقاق بیدانک را گویند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …