معلومات آخرین
Home / علم / تورملین

تورملین

ترملین، یک نوع مینیرلیست از گروه الیوماسیلیکتهای بار (و) دار. (na، ca) (مg، غی، li) 3 اl6 si6ا18][وo3]ز (آن) 4.

خیلهایش:
شیرل (ترملین آهن‌دار) ، سیاه‌رنگ؛ درویت-مگنیزیلی، بور؛ روبیلّیت-منگندار، گلابی؛ اندیگالیت، نیلابی و غیره؛ ترملین پالیخرامی. سختی‌اش 7-7، 5، زیچی‌اش 2، 9-3، 3 گ/سم3. کریستلّهایش قلمچمانند. همچون اشیای پیراالیکتری استفاده می‌شود. کریستلّهای شفّاف ترملین (روبیلّیت، یاقوت کبود و غیره) سنگ قیمت‌بها می‌باشند. ترملین صنعی نیز هست.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …