معلومات آخرین
Home / مختلف / تریکاتج

تریکاتج

تریکاتج (فرنسوی tricotage از tricoter-بافتن) ، کتان (سوف کنبی) یا مصنوعاتی را گویند، که از یکچند ریسمان ناگسستة با هم  حلقه‌بندکرده بافته می‌شود. دو اصول اساسی بافت تریکاتج-کنده‌لنگ و اساسدار معمول است. برای تییار نمودن تریکاتج ریسمان پشمین و پختگین را استفاده می‌برند. وابسته به تعیینات تریکاتج لباسن تگ، لباس رو، جرابی، دستپوشکی، رویمال و شرفی معمول است. در تاجیکستان صناعت تریکاتج بعد. جنگ بزرگ وطنی بنیاد شد.

فبریکة تریکاتج شهر دوشنبه (1945) برای استحصال تریکاتج لباس تگ تعیین شده است. آن سال 1981زیاده از 6 ملن عدد مصنوعات تریکاتجی برآورد. فابریکة جرابّافی شهر دوشنبه، که سال 1958 به کار درآمده بود، حاضر در یک سال زیاده از 30 ملن جفت جراب می‌برارد. فابریکة تریکاتج شهر عورا تپّه(1966) حاضر در یک سال تقریباً 4، 5 ملن عدد کاستیوم اسپورتی پشمی و پختگی، سویتیر و کافته‌های گوناگون، لباسهای کودکان و غیره ایتیهسال می‌کند، که قریب 15% آن نشان صفت دولتی گرفته است.
یو. ن. شیرشین

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …