معلومات آخرین
Home / جامعه / ترسالوژی

ترسالوژی

ترسالوژی (از فرنسوزی rtaسی-ایز و یونانی… لوژی) ، یک ساحة کریمینلیستیکه را گویند، که با گرفتن از دست (داغ، آثار)-ا آدم، نقلیات، آلات جنایت و آموزش آن با مقصد ادینتیفیکتسیه مشغول است. ایکسپیرتیزة ترسالاگی را بیشتر از روی کار جنایتی، بعضاً از روی کار گرجدنی می‌گذرانند. نتیجه‌های عکسپیرتیزه در شکل خلاصة ایکسپیرت، همچون یکی از واسطه‌های دلیل سودی به رسمیت درآورده می‌شود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …