معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / تیرماریتسیپتارها

تیرماریتسیپتارها

تیرماریتسیپتارها (از تیرما… و… ریتسیپتار) ، نوگ تارهای عصب را گویند، که به تغییر حرارت (بدن و محیط) حسّاسند. اساساً در قَبَت پوست جایگیرند، تیرماریسیپتارهای سردی و گرمی علی‌حده‌اند. تیرماریسیپتارها در تنظیم حرارت ارگانیزم و گامیاستز اشتراک می‌کنند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …