معلومات آخرین
Home / جامعه / تیلوگ و

تیلوگ و

تیلوگ و، اندهره، یکی از خلقهای جنوب هندوستان (شتت اندهره پردیش و ناحیه‌های اطراف شتتهای مدرس و میسور).

شوماره‌اشان تقریباً 55 ملن نفر (1978). زبان تیلوگ و از عایلة زبانهای درویدیست.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …