معلومات آخرین
Home / جامعه / ترس

ترس

ترس، یک نوع احساس آدمیست، که در اثر خطر حقیقی یا تصوّری پیدا می‌شود؛ بار اوّل متفکّر دنییگی کییرکیگار به قطار مفهومهای فلسفی داخل کرد.

یک قطار فیلسوفان دورة عتیقه (دیماکریت، لوکریتسیی) و عهد جدید (د. یوم، پ. گالعبخ، ل. فیییربخ و دیگران) محض ترس را سبب به وجود آمدن دین دانسته‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …