معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / ترنتول

ترنتول

ترنتول، بی، یک نوع تارتنک زهردار، از روی تصنیف علمی یک گروه تارتنکها از عایلة lucosidae. ترنتولها در لانه‌های چقور (تا 60 سم) زییدگی می‌کنند؛ خوراکشان حشرات است. در ا.ج.ش.س. از جمله آسیای میانه ترنتولهای روسی (lucosa-cingorientis) پهن شده است.

درازی‌اش تا 3، 5 سم؛ در بیابان، نیمبییابان و بیشه‌دشت زندگی کرده، آخر تابستان افزایش می‌کند. ترنتولهای مادینه بچه‌های خود را روزهای اوّل از تخم برآمدنشان در پشتش برداشته می‌گردد. جای گزیدة ترنتولها (به گزیدن کافرار و شباهت دارد) درد و ورم می‌کند.
نمود دیتر ترنتولها (ترنتولهای دشتی) در بعضی نیاهیه‌های تاجیکستان خیلی کم دیده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …