معلومات آخرین

تبیس

تبیس (لاتینی tbیs-پوسش) ضعف حرام‌مغز، یک نوع بیماری مزمن عصبیه، که ظهور منبعدة سیفیلیس است.

اسیب حرام‌مغز باعث اختلال حس موشک و بندها، تز راهگردی (اتکسیه) ، سبب خله، نامرتّبی تغذیه بافته‌ها و غیره می‌گردد.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …