معلومات آخرین
Home / جغرافیا / شهر آرینبورگ

شهر آرینبورگ

ارینبورگ (از 1938 تا 1957-چکلاو) ، شهر، مرکز ولایت آرینبورگ ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه. در ساحل دریای اورال واقع است. اوزیل راه آهن اهالی‌اش 459 هزار نفر (1979).

ساهه‌های اساسی صناعت: ماشینسازی و کارکرد می‌­تلّ-استحصال دستگاه و اسبابها (زوادهای «متالیست»، «گیدراپریسّ»، اسباب‌سازی، دستگاه‌سازی) ، تجهیزات پرمه‌کنی و قسمهای احتیاطی تراکتور و کامبینها، ماشینهای صناعت خوراکواری، تجهیزات الکترو­میخنیکی و قسمهای یخدان؛ خوراکواری، زوادهای آرد، یرمه، خوراک آمیختة چاروا، روغن رستنی، کامبینت گوشت؛ سبک-فابریکه‌های چرم و پایفزال، دوزندگی و تریکاتج، کامبینت شاهی‌بافی و کامبینتهای رویمالهای تیبیتی مشهور آرینبورگ.

ینچونین کارخانه‌های تعمیر مکانیزمها، زوادهای مصالح ریزینی، روغن نیفت و کارخانه‌های استحصال مصالح بناکاری موجودند. انستیتوتهای پالیتیخنیکی، خواجگی قشلاق، طبّی، پیدگاگی، 15 مکتب میانة مخصوص، از جمله تکنیکومهای دستگاه‌سازی، نقلیات راه آهن و اتومبیلی، کااپیرتیوی و غیره، تئاترهای درمه، مضحکة موسیقی و لوختک، فیلرمانیه، موزیّهای کشورشناسی و صنعت تصویری دارد. یادگاریهای معماری‌اش: مهمانخان            (1749-54) ، کاروانسرایی (1836-42).

ارینبورگ سالی1735 همچون قلعه در جای حاضرة شهر آرسک به وجود آمده بود (در نزدیکی ریزشگاه دریای آر). سال 1743 به جای حاضره‌اش کوچانده شد. در دورة حکومت پادشاهی آرینبورگ بدرغگاه حساب می‌شد. ماخ مارت 1905 در آرینبورگ اوّلین گروه رسدرپ تشکیل یافت. اوّل مارت 1917 ساویت دیپوتتهای کارگران و سولداتها به وجود آمد.

شب 15 (28) نوامبر 1917 حاکمیت در آرینبورگ به دست اتمن ا. ا. دوتاو گذشت. 22 ژانویه 1919 شهر از طرف قسمهای ار­میة سرخ آزاد کرده شد. 4 اکتبر 1920 در آرینبورگ سعیزد مؤسسان ساویتهای کشور قرغیزستان برپا گردید، که آن ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی  قیرغیزستان (حالا ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی  قیرغیزستان) – را تشکیل کرد. سالهای 1920-25 آرینبورگ پایتخت ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی  قیرغیزستان، از سال 1934 مرکز ولایت آرینبورگ ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …