معلومات آخرین
Home / جغرافیا / شهر نروه

شهر نروه

نروه شهریست در رسّ ایست. در ساحل چپ دریای نروه، 14 کم دورتر از ریزشگاه واقع گشته است. ستنسیة راه آهن. اهالی‌اش 73 هزار نفر (1978). ساحه‌های اساسی صناعت: انرژیتیکه، بافندگی، استیخهال مصالح بناکاری. صناعت ماشینسازی نیز ترقّی کرده است. در نروه یکی از کارخانه‌های کلانتریی متاعهای پختگی اتّحاد شوعروی-منوفکتورة کرینگالم واقع است. 3وادهای مصنوعات آهن و بتونی، ریخته‌گری و مکانیکی، کامبینت مصالح بناکاری، کارخانه‌های س­نات چوبگری و خوراکواری، تکنیکوم پالیتیخنیکی، موزی تاریخ و کشورشناسی دارد. یادگاریهای معماری‌اش به عصرهای 13-17 ملن سوبند. در نزدیکی شهر گراس-ا نزدیبلتیکه، گراس-ا ایستانیه بنیاد گردیده‌اند، که در اساس ورق‌سنگ سوزندة محلی کار می‌کو­نند. نروه بار اوّل سال 1171 در سالنامة ناوگاراد ذکر یافته است. شهر نروه با آردین بیرق سرخ محنت مکافاتانیده شد (1978).

در بارمان

Инчунин кобед

lilongve

شهر لیلانگوی

لیلانگوی (lilongwe) ، پایتخت ریسپوبلیکة ملو. در ساحل دریای لیلانگوی واقع گشته است. راه اتومبیلگرد …