معلومات آخرین
Home / جغرافیا / شهرک سرخاب

شهرک سرخاب

سرخاب، پاسیالکه‌ای است در ساویت قشلاق غلبة ناحیة فرخار، ولایت کولاب. در حدود کالخوز سرخاب». از پاسیالکه تا مرکز ساویت قشلاق 14 کم، تا ریان 24 کم. مکتب میانه، فیلیل مکتب موسیقی شهر کولاب، کلوب، کتابخانه، پونکت طبّی، مهمانخانه، باغچة بچه‌ها، شعبة علاقه، تسیخ لباس‌دوزی، فیرمة مرغپروری، اوستاخانة تعمیر ماشینهای خواجگی قشلاق، جواز شالیتازکنی مکانیکی، ایرادرام، آشخانه و 2 مگزین دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی شالیکاری، باغ و تاکداری، سبزه‌وات‌کاری و پرّندپروریست.

ناحیة فرخار

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …