معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سورفکبودک

سورفکبودک

سورفکبودک سیاهسورفه، کاکلیوش، یک نوع بیماری سرایتی و شدیدی را گویند، که به آن بیشتر بچگان (از 2 تا 5-ساله) گرفتار می‌شوند. علامتش: سورفة خیلی سخت و تنگنفسی. باکتریة باردی-جنگ و به وجود می‌آرد. منبة سرایت شخص بیمار (هنگام گفتار، سرفه، عطسه، بوسه) می‌باشد. میکرب بیرون از ارگانیزم تیز نابود می‌شود. بیماری اندریک 10-12 هفته دوام می‌کند. بعدن بیماری ایمّونیتیت (مصونیت) ثابت باقی می‌ماند. باد سورفکبودک (گزک شش، اینسیفلاپتیه، بعضاً کر، گنگ، کورشوی و غیره) بیشتر در کودکان نورس مشاهده می‌شود.

موالیجه: در هوای تازه سیر کردن، نگاه و بین نغز، خوراک سیرویتمین و سیرغذا؛ آنتی‌بیوتیکها (در ابتدای بیماری گیمّگلابولین ضد سورفکبودک) و غیره.

پیشگیری: جدا نگاه داشتن بیمار (40 شباروز)؛ کرنتین، مای‌گذرانی.

ز یه. عبدالله‌خاجه‌یف.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …