معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سوپیرارتیکان

سوپیرارتیکان

سوپیرارتیکان (از سوپیر… و آرتیکان) ، نام یک نوع (کردن ارسال در تلویزیون حاضره؛ بار اوّل (1946) ا. راه‌ای، پ. ویمیر و ه. لا و سوپیرارتیکان را توصیف تکنیکی داده‌اند. سوپیرارتیکان در نتیجة تکمیل منبعدة آرتیکای (کرپة تیلیییزیانی ارسالییست، که در آن اوّل تصویر نوری ابژکت به تصویر الکتری تبدل می‌یابد و بعد تصویر الکتری توسط دستیالکترونهای کمسورعت به ویدیوسکنل مبدّل می‌شود) ساخته شده است. عادتاً در سوپیرارتیکان موتزاید الکترونی نیز گذاشته می‌شود، که جریان ویدیوسیگنل را تقویت می‌دهید. سوپیرارتیکان از اکاناسکاپ (یک نوع دیگر کرنة تلویزیونی ارسال) دیده 1000 مراتبه حسّاستر است.

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …