معلومات آخرین
Home / علم / سوپیرفاسفت

سوپیرفاسفت

سوپیرفاسفت، نوری مینیرلی فاسفتداریست، که آن را برای هر گونه خاک و زراعت خواجگی قشلاق استفاده می‌برند، فسفر سوپیرفاسفت در حالت مانافاسفت کلسیی و کیسلاتة فاسفت معمول است. سوپیرفاسفت گیپس، فاسفتهای آهن، الیومینیی، دیمیکسید سیلیسیی، پیوستهای فتار و دیگر آمیخته‌ها نیز دارد. سوپیرفاسفت را در نتیجة با کیسلاتة سولفات کار کردن فاسفتهای طبیعی (اپتیت و فسفرات) یا کانسینترت اپتیت حاصل می‌کنند.

س3 (رo4) 2+2ن2so4=cه (ن2رo4) 2+  2cso4

برای حاصل نمودن سوپیرفاسفت دوچنده به اپتیت یا فسفریت کیسلاتة فاسفت تأثیر می‌کنند. در ا.ج.ش.س. سوپیرفاسفتهة ساده، دانه-دانه، دوچنده، امّانّیدار، منگندار، باردار و مالیبدیندار را استحصال می‌کنند. سوپیرفاسفت ساده 14-19، 5%؛ دوچنده 45-48%؛ امّانییدار 14-19، 5% ر2ا5 و منگندار 1، 5-2، 5% مn، باردار 0، 1-0، 3% و، مالیبدیندار 0، 1 ما دارد. سوپیرفاسفت را در همه گونه خاک (خصوصاً در شورخاک) و برای تمام زراعت به صفت نوری اساسی استفاده می‌برند.

سوپیرفاسفت را به خاک کیسلاتناک با آمیختگی بور، آهک‌سنگ، آرد فسفریتی و غیره می‌‌اندازند. نگرید نیز آهک‌اندازی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …