معلومات آخرین
Home / مختلف / سولتان‌محمّد تبریزی

سولتان‌محمّد تبریزی

سلطان‌محمّد تبریزی (1470، تبریز-1555، همان جا) ، مصوّر و مینیاتور‌نگار فارس-تاجیک. یکی از نمایندگان نمایان مکتب مینیاتور تبریز. از جملة شاگردان آقا میرل نقّاش. در کتابخانة تبریز به آرایش، مونوّیری و کتابت مشغول بود. به دیوان حافظ_ (1535، 1517-40) ، «خمسه» نظامی (1539-43) مینیاتورها آفریده است. اینچنین تخمین می‌کنند، که او «شاهنامه» فردوسی (1537) ، و دیوان نوایی را (1527) با مینیاتورها‌ آرا داده است. سلطان‌محمّدیتبریزی اینچنین یک سلسله مینیاتورپارتریتها آفریده، بالای قالین ایسکیز منظره‌های شکار را کشیده است. در زرگری و چینی‌سازی نیز ماهر بوده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …