معلومات آخرین
Home / مختلف / سوهروردی شهاب‌الدّین ابولهفز عمر

سوهروردی شهاب‌الدّین ابولهفز عمر

سهروردی شهاب‌الدّین ابولهفز عمر ابن محمّد، ملقّب به شیخولیسلام (1144، سهرورد ایران-1234، بغداد) ، متفکّر متصوّف، یکی از اساس‌گذاران سهروردیه. در بغداد در نزد عمک خود ابونجیب عبدالله سهروردی علوم رسمی و شرعی و طریقت صوفیّه را آموخت.
سوهروردی در آخر عمرش به عارف و شاعر معروف مصر ابن فارِس واخورد، با ابن عربی و سعدی نیز ملاقات داشت. در «رشف-ال-نصایح-ال-ایمانیه فی کشف-ال-فضایح ال-یونانیه» نام اثر سهروردی مسئله‌های فلسفی شرح داده شده‌اند. اثرهای دیگر او «رسال ات-اس-سیر زه-تّیر»، «ارشاد-الچموریدین»، و غیره می‌باشند. «اواریف-اول-معارف» در تحلیل مسائل تصوّفی نوشته شده است. محمود کاشانی «مصباح-ال-هیدایه» را در پیروی همین کتاب سهروردی نوشت.
م. خزرتقولاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …