معلومات آخرین
Home / علم / ستیردین

ستیردین

ستیردین (از ستیریا… و ردین) ، واحد اندازه‌گیری کنج جسمانیست. اشارتش سر. ستیردین-کنج جسمانییست، که قلّه‌اش در مرکز سفیره واقع گردیده، در آن سطحی را جدا می‌کند، که مساحتش به کودرت ردیوس سفیره برابر است. سفیرة تام کنج جسمانیی را تشکیل می‌کند، که به 4ηسر. برابر می‌آید.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …