معلومات آخرین
Home / مختلف / ستیکلاو ولاديمير اندرییویچ

ستیکلاو ولاديمير اندرییویچ

ستیکلاو ولاديمير اندرییویچ (28. 12. 1863، نیجنیی ناوگاراد، حاضره گارکیی-30. 5. 1926، قریم، در لنینگرادمدفون است) ، متیمتیک ساویتی، پروفسور انیویرسیتیت (1906) و آکادمیک آکادمی فنهای پتربورگ (1912؛ اعضا-کارّسپاندینت 1902). نایب-پرزیدنت آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. (1919-26).

سال 1887 انیویرسیتیت خرکاو را ختم نموده، در کفیدرة مکانیکة همین انیویرسیتیت کار کرد (1889-1906) ، پروفسور از سال 1896. در انستیتوت تکنولوژی خرکاو درس گفته است (1893-1905). با تشبث ستیکلاو در نزد آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. انستیتوت فیزیکه و متیمتیکه تشکیل کرده شد (ستیکلاو تا آخر حیاتش دیرکتور آن بود). سال 1926 این انستیتوت نام ستیکلاو را گرفت. سال 1934 انستیتوت مذکور به دو انتستیتوت جدا شد (یکی از آنها انستیتوت متیمتیکة آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. حالا هم به نام ستیکلاو است).

ساسن عاید به تطبیق اصولهای متیمتیکی در حلّ مسئله‌های طبیعت‌شناسی و فیزیکة متیمتیکی تدقیقات برده، نظریة پاتینتسیلها را انکشاف داده است. دایر به تحلیل متیمتکی، از جمله فرموله‌های کودرتوری، نظریة چندیری در گیدرامیخنیکه اثرها تألیف نموده است. ستیکلاو نه تنها متیمتیک، بلکه فیلسوف و نویسنده نیز بود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …