معلومات آخرین
Home / علم / سفین

سفین

سفین (یونانیsphen-فانه) ، یک نوع مینیرل، سلیکات تیتندارcatisio5-را گویند. نگریدنیز تیتنیت.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …