معلومات آخرین
Home / مختلف / سعد‌الدّین علاله

سعد‌الدّین علاله

سعد‌الدّین علاله (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 16). از احوال و اشعار سعد‌الدّین علاله معلومات کافی دسترس نیست. بنا به معلومات تذکره‌ها در نوعهای مختلف شعر دست داشته است. این بیت نمونه‌ای از آثار اوست:
روزگارم چو به امید تو نگذشتست،
ت و مرا باز به امید که بگذاشته‌ای؟

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …