معلومات آخرین
Home / مختلف / سعد تایی

سعد تایی

سعد تایی-ا- (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 13). جزئیات روزگارش روشن نیست. مؤلف تذکرة «لباب-ال-الباب» نمونة اشعار سعد تای را ذکر کرده، به شعر او بهای بلند داده است. بنا به گفتة او، در شعرهایش، که همگی طرب‌انگیز و دلاویزند، به زندگی با چشم حقیقت نگریسته، ماهیّت حیات انسان را تحلیل کرده، مظلومان را ته-سلّا و ظالمان را تنبیه داده است. مثلاً، شاعر در یک قصیده‌اش عرض کرده است، که این جهان گذرنده و بی‌بهاست و از خود رفتن یا محزون شدن شایسته نیست:
غم مخور، ایی دوست، ک-این چهان بنماند،
هر چه تو می‌بینی، آنچنان بنماند،
راهت و شادیت پایدار نباشد.
گیریه و زاریت چاویدان بنماند.
هر طرب‌افزای و شادمان، که تو بینی،
ز صف اندوه بر کران بنماند…
دبیات: م. دلاوراف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …