معلومات آخرین
Home / مختلف / سعد شیرازی

سعد شیرازی

سعد شیرازی-معروف به سعد کل یا گل (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 16). عاید به ترجمة حال و جریان زندگی‌اش معلومات کافی دسترس نیست. سعد شیرازی شاعر غزلسرا بوده، به حافظ شیرازی پیروی قرده است. ابیات پراکندة او در تذکره‌ها باقی مانده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …