معلومات آخرین
Home / علم / سته ریمن

سته ریمن

سطح ریمن یکی از مفهومهای اساسی نظریة فونکسیه‌های تغییریابنده‌هایش کامپلیکسیست. این مفهوم را سال 1851 ب. ریمن با مقصد به جای فونکسیه‌های بسیارقیمته آموختن فونکسیه‌های تحلیلی یکقیمتة نقطه در سطحهای ریمنی موافق به متیمتیکه داخل کرده است. نگرید، نیز فونکسیه‌های تحلیلی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …