معلومات آخرین
Home / جغرافیا / سته بهر

سته بهر

سطح بهر، حالت آرام سطح بهر و اقیانوسها را گویند، که آن را از روی خطّ شاقولی نسبت به سرحساب شرطی چِن می‌کنند.

تغییر حالتهای سطح آب بیشتر در پست و بلندشوی سطح بهر ظاهر می‌گردد. در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. بلندیهای مطلق نقطه‌های روی زمین را از سطح بهر بلتیکه حساب می‌کنند، که آن ه‌ا صفر فوتشتاک کرانشتدت مویین کرده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …