معلومات آخرین
Home / اسپورت / ششکه

ششکه

ششک، دمکه، ‌بازی رویمیزییست، که در تختة 64 کتکدار (شختة روسی) یا 100 کتکدار (شختة بینلخلقی) بین دو حریف صورت می‌گیرد؛ هر حریف 12 (در ش.-ا بینلخلقی 20) موهرچه دارد؛ موهرچه‌ها را هم ششکه می‌نامند. مقصد ‌بازی گرفتن یا بند کردن راه موهرچه‌های حریف است. س. 1947 فیدیرتسیة بینلخلقی ششکه تأسیس یافت. ا.ج.ش.س. از س. 1966 اعضای این فیدیرتسیه است.

در بارمان

Инчунин кобед

ustodi-varzish

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 …