معلومات آخرین
Home / جامعه / سرمرشل نوع قشون

سرمرشل نوع قشون

سرمرشل نوع قشون، عنوان عالی حربی در قوّه‌های مسلّح ساویتی. سرمرشل ارتیلّیریه، اویتسیه، قشونهای تنکی زرهپوش، قشونهای اینجینیری و علاقه هست، که به عنوان مارشال اتّفاق ساویتی برابر دانسته می‌شود. 9 اکتبر 1943 جاری شده است. عنوان سرمرشل اویتسیه در بریتنیة کبیر نیز هست.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …