معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سرکوتاهها

سرکوتاهها

سرکوتاهها، یک زیرایلة آبخاکیهای بی‌دُم را گویند، که به عایلة قُرباقّه‌های تنگدهان منسوبند. جهت خاص سرکوتاهها از آن عبارت است، که کامشان به چیپهای اپتیلی غدوددار پوشیده شده است.
سی جنس را در بر می‌گیرند. در افریکه پهن شده‌اند. جنس سرکوتاههای حقیقی (وگیو1سّرز) 17 نمود دارد. سرکوتاهه سست حرکت می‌کنند. ترمیتها را می‌خورند. از تخم قُرباقّچه‌ها می‌برآیند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …