معلومات آخرین
Home / مختلف / شریفاو شفی

شریفاو شفی

شریفاو شفی (تو. 1896، ش. پنجکینت) ، زراعتکار، قهرمان محنت ساتسیلیستی (1966). اعضای کپسّ از س. 1946. س-های 1929-32 کالخوزچی، 1932-68 سردار بریگدة زراعتکاری ک-ز به نام ک. مرکس p-ن پنجکینت بود. از س. 1966 نفقخور شخصی.

شریفاو در انکشاف تماکوپروری و زراعتکاری ریان سهم باسزا دارد. با آردین لنین، مدالها و گرماتة فخری پریزیدیوم ساویتی عالی رسّ تاج. مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …