معلومات آخرین
Home / مختلف / شریفاو ابران

شریفاو ابران

شریفاو یبران (تو. دیهه الیسورخان p-ن کُمسومولاباد ویل. غرم) ، فیلسوف ساویتی، دکتر علمهای فلسفه (1980) ، پروفسور (1986). از عایلة دهقان.

عزای کپسّ از س. 1956. س. 1956 ادت-را ختم کرد. س-های 1956-60 معلم این-ت پیدگاگی کولاب. س-های 1960-63 اسپیرنت، 1963-65 خادم خرد علمی، س. 1966-71 خادم کلان علمی، 1972-84 مدیر سیکتار کمونیزم علمی شعبة فلسفة اف رسّ تاج. از س. 1984 مدیر کفیدرة فلسفة این-ت پیدگاگی ش. دوشنبه. اثرهایش به دگرگونسازی ساتسیلیستی مناسبتهای جمعیّتی، اجتماعی، سیاسی، ملّی و ایدئولوژی (در مملکتهایی، که راه غیریکپیتلیستی ترقّیات را پیش گرفته‌اند) ، قانونیّتهای تشکّل اخلاق کمونیستی، تربیة انتیرنتسیانلی و وطن‌دوستی ساویتی آیدند. با مدالها مکافاتانیده شده است.

د .:   راست‌قولی-صفت جدانشوندة آدم ساویتی، د. ، 1965؛ گمنیزم و شخص، د. ، 1967؛ تشکّلن اخلاق کمونیستی، د. ، 1975؛ تبدل موناسپبتهای ایدئولوژی در تاجیکستان، د. ، 1986؛ پریدپاسыلک پریابرزاونیه آبشیستوینّыخ آتناشینیی و تدجیکیستنی نه پت نیکپیتلیستیچیسکاگا رزویتیه، چ. 1، د. ، 1973؛ پریابرزاونی ساتسیلنا-پالیتیچیسکیخ آتناشینیی و تدجیکیستنی نه پت نیکپیتلیستیچیسکاگا رزویتیه، چ. 2، د. ، 1976؛ زکانامیرناست فارمیراونیه ساتسیلیستیچیسکیخ آبشیستوینّыخ آتناشینیی و تدجیکیستنی، د. . 1983.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …