معلومات آخرین
Home / جامعه / “سرهدچیان ساویتی”

“سرهدچیان ساویتی”

“سرهدچیان ساویتی” گزیته، آرگن کامیتیت ریانی پرتیة کمونیستی تاجیکستان و ساویت دیپوتتهای محنتکشان ریان دشتیجم. از سال 1938 تا 1957 تا تیرج 1000 نسخه، هفته‌ای 1 مراتبه به زبان تاجیکی نشر می‌شد.

وّل با نام «سرحدچیان سرخ» می‌برآمد، از 2 ژوئیة 1955 «سرحدچیان ساویتی» نام گرفته بود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …