معلومات آخرین
Home / مختلف / شرف‌الدّین طوسی

شرف‌الدّین طوسی

شرف‌الدّین طوسی شرف‌الدّین مظفّر ابن محمّد طوسی (س. تو. نامعلوم، توس-وف. تقر. 1210) ، منجّم و ریاضی‌دان فارس-تاجیک. قسم اساسی حیاتش در دربار امیران همدان گذشته است. از تألیفات شرف‌الدّین طوسی اثرهای زیرین تا زمان ما رسیده‌اند: «مسائل جبر و مقابله»، که آن با نام «رسالة معادلات» نیز معلوم است. در این اثر اسلوب تقریبی حل نمودن معادله‌های کوبی بیان شده است، که حالا آن را به ویّت و نیوتان نسبت می‌دهند. از رساله‌های دیگر شرف‌الدّین طوسی اینها نیز معروفند: «جواب ان سؤال امیر ال-امرا شمسودّی»، «رساله فی هتّین-ال-لزین یقروبان و یلتدیان»، «کتاب فی معرفت-ال-اسطرلاب-ال-مسطّح و-ل-عمل بهی»، «رساله فی-ل-اس-تورلاب-ال-خطّی» و «رساله فی-ل-آثار-ال-علویه». دستنویس این اثرها در کتابخانه‌های لاندان، لییدین، استامبول محفوظند.

خ. ف. عبدالله‌زاده.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …