معلومات آخرین
Home / مختلف / شرف شریف

شرف شریف

شرف شریف (تو. 15. 5. 1927، دیهه شیدان pیان واسع، ویل. کولاب) ، مترجم ساویتی تاجیک. کارکن خذمت‌نشان‌دادة مدنیّت رسّ تاجیکستان (1987). از عایلة دهقان. اعضای کپسّ از س. 1962. آموزشگاه پیدگاگی کولاب (1945) و این-ت دولتی پیدگاگی دوشنبه به نام ت. گ. شیوچینکا را تمام کرد (1950). محرر نشریات دولتی تاجیکستان (1952-62) ، مدیر شعبة ترجمة ادبیات بدیعی (1962-75) ، معاون سرموهرّر نشریات «عرفان» تعیین شد (1975-78) ، مدیر شعبة ادبیات بدیعی (1962-75) ، معاون سرمحرر نشریات «عرفان» تعیین شد.   (1979-87). از س. 1987 مدیر شعبة نشریات «ادیب». مهمترین ترجمه‌هایش اینهایند: ل. تالستایی «حکایه‌ها برای کودکان» (1955) ، د. پنتیلییف «پکیت» (1957) ، گ. ملا «بی‌پرستار» (1958) ، د. گرینوود «سرگذشت جم (1959) ، گ. مستفین «پس از توفاو» (1965) ، ملک راج انند «قصّة یک زن هند و» (1965) ، می رد «سوارة بیسر» (1975) ، ک. سیماناو «زنده‌ها و مُرده‌ها» ق. 1 1978) ، ا. کانن-داعیل «هیکایه‌‌ها در بارة شیرلاک خالمس» (1982) ، ه. بزین «آتش آتشنشان» (1983) ، یو. سیمیناو «هفده لحظة بهار» (1984) ، و. رسپوتین «زنده باش و فراموش مکن» (1986) و غ. از س. 1971 عضو این ا.ج.ش.س.. با مدال و گرماتة فخری پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …